Cosul tau
Cosul dvs. este momentan gol.


Compari.ro - ghid autentic de shopping

Regulament concurs

REGULAMENT CONCURS „ CASTIGA UN SET DE ANVELOPE”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Concursul este organizat de SC BEST TIRES SHOP SRL cu sediul în BUCURESTI înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1502.2014, cod fiscal RO 23159685  Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei.

SECTIUNEA 2. CADRUL LEGAL

Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul campaniei este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului, Bucureşti, B-dul Metalurgiei, Nr. 21, Sector 4 sau pe site-ul www.best-tires.ro

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat si autentificat. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului prin intermediul site-ului www.best-tires.ro

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala „ CASTIGA UN SET DE ANVELOPE” este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania promotionala „ CASTIGA UN SET DE ANVELOPE” se desfaşoara in perioada 01 Februatie 2017 - 31 August 2017

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promotionala „ CASTIGA UN SET DE ANVELOPE” este deschisa tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania, care respecta prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promotionala „ CASTIGA UN SET DE ANVELOPE” angajatii si/sau colaboratorii BEST TIRES SHOP S.R.L., precum si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociatiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, in care BEST TIRES SHOP SRL detine participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum si angajatii/colaboratorii persoane fizice ai agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale BEST TIRES SHOP si rudele acestora, pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se considera acceptarea automata a inregistrarii in baza de date de consumatori a companiei SC BEST TIRES SHOP SRL si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului.

Regulamentul va fi comunicat gratuit, oricui solicita o copie a regulamentului, la adresa organizatorului: B-dul Metalurgiei, Nr. 21, Sector 4, Bucuresti.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru a participa la prezenta campanie, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

Sa acceseze in perioada  01 Februatie 2017 - 31 August 2017 cel putin o data site- ul www.best-tires.ro . Pentru a se inscrie la concurs concurentii trebuie sa urmeze pasii de mai jos:

1. Sa acceseaze site-ul www.best-tires.ro

2. Sa se inscrie la neswletterul ‘’CASTIGA UN SET DE ANVELOPE’’ completand datele din formularul de pe site.

3. Abonatii existenti in baza de date BEST TIRES SHOP sunt automat inscrisi in concurs.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiul acordat  in cadrul prezentei campanii este:

-    4 (patru) anvelope noi

-     Valoarea in bani a premiilor este de 500lei lei*.

In cadrul acestei campanii promotionale, este permisa acordarea contravalorii in bani a premiilor sau schimbarea premiilor.

*In cazul in care organizatorul crede de cuviinta, premiul sau contravaloarea acestuia, in urma unui contract de sponsorizare, poate fi donat catre orice Fundatie cu scop caritabil sau catre orice Casa de Copii.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI TRAGEREA LA SORTI

Desemnarea castigatorilor se va face in data de 15 Septembrie 2017, prin tragere la sorti.

Intra in extragere atat persoanele care se aboneaza la newsletter in perioada concursului cat si persoanele care sunt deja abonate la newsletter-ul BEST TIRES SHOP SRL.

In cazul in care castigatorii premiilor nu isi revendica premiul in timp de 15 de zile calendaristice de la afisarea castigatorilor pe pagina oficiala de facebook ''besttiresromania'', acestia vor pierde orice drept asupra premiilor castigate. Premiul nerevendicat la timp nu va fi reportat si ramane in posesia Organizatorului.

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR, ACORDAREA PREMIILOR

Anuntarea castigatorilor

Castigatorul va fi afisat pe pe pagina oficiala de facebook ''besttiresromania'', in data de 15 Septembrie 2017

Castigatorul este obilgat sa contacteze societatea BEST TIRES SHOP SRL la numarul de telefon 0723 30 80 82 de Luni pana Vineri intre orele 08.30 – 18.00 pentru a revendica premiul prin: mentionarea numelui, a prenumelui si a adresei de email cu care s-a inscris la newsletter. Numele si prenumele trebuie sa coincida cu cele completate pe site, in momentul postarii abonarii.

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 10. MINORII SI PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCITIU

In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, sau persoana in imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite in acest sens.

In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana cu capacitate de exercitiu restransa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prezentand acordul scris al parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite in acest sens.

Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului reprezentantilor persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora,  precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de aceasta provenite de la terte parti.

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Toate datele personale ale Participantilor, furnizate de catre acestia devin proprietatea Organizatorului. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens. Datele personale colectate in cadrul acestei campanii promotionale nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele si prenumele castigatorilor precum si premiile castigate in cadrul campaniei vor fi publicate pe site-ul www.best-tires.ro

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora** sau printr-o decizie a Organizatorului.

**Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale.

SECTIUNEA 14. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Tragerea la sorti are loc doar daca in baza de date se strang minimum 15.000 adrese de mail noi (15.000 participanti).

Termenii si conditiile concursului se pot modifica fara o notificare in prealabil.

Va rugam sa cititi cu atentie !!

Din cauza perioadei aglomerate, apelurile telefonice sunt preluate in limita timpului disponibil. 

Pentru o mai buna operativitate, in aceasta perioada va rugam sa plasati comanda online, pe webshop sau sa trimiteti solicitarile dvs. pe mail vanzari@best-tires.roComenzile vor fii procesate si livrate in ordinea sosirii (livrare in 48 - 72 ore).

In cazul in care doriti sa va programati in service pentru montaj, o puteti face in pagina de Programare Montaj (orele afisate sunt orele disponibile).

Multumim pentru intelegere si spor la cumparaturi (stocurile sunt updatate in timp real).

                                                                      Echipa Best Tires