Programare in service 021 9260Acest numar de telefon este disponibil pentru informatii si comenzi plasate de catre operatorii nostri. Numar cu tarif normal din reteaua Telekom.

Eticheta UE

Explicatia etichetei UE pentru anvelope:

Noua etichet? UE pentru anvelope ofer? informa?ii importante privind siguran?a ?i caracteristicile ecologice ale unei anvelope. Ca ?i eticheta referitoare la consumul de energie de pe aparatele de buc?t?rie, eticheta UE pentru anvelope faciliteaz? compara?ia între anvelope în func?ie de aderen?a pe carosabilul ud, eficien?a din punctul de vedere al consumului de combustibil ?i nivelul de zgomot. Explora?i linkurile urm?toare pentru a afla mai multe detalii.
Unde pot g?si eticheta UE pentru anvelope?

Din Noiembrie 2012, toate anvelopele noi vor afi?a un ab?ibild UE pe anvelop?. Dac? nu îl pute?i g?si pe anvelop?, întreba?i distribuitorul, deoarece acesta este obligat s? v? furnizeze aceast? informa?ie. Indicatorii UE sunt afi?a?i pentru fiecare anvelop? de pe site-ul nostru.

  • EFICIENTA DIN PUNCT DE VEDERE AL CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL:

?tia?i c? anvelopele sunt responsabile pentru consumul a pân? la 20% din combustibilul utilizat de vehiculul dvs.? Alegând anvelope cu un nivel ridicat de eficien?? din punctul de vedere al consumului de combustibil, ve?i putea parcurge mai mul?i kilometri la fiecare umplere a rezervorului ?i ve?i produce mai pu?ine emisii de CO2.

De ce este o anvelop? eficient? din punctul de vedere al consumului de combustibil?

Pe scurt, anvelopele eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil necesit? mai pu?in? energie pentru a rula. O anvelop? care ruleaz? cu u?urin?? necesit? mai pu?in combustibil, deoarece se consum? o cantitate mai mic? de energie prin frecare ?i c?ldur?. Poate a?i auzit despre anvelopele cu „rezisten?? sc?zut? la rulare”, care, în esen??, înseamn? acela?i lucru.Poate a?i auzit despre anvelopele cu „rezisten?? sc?zut? la rulare”, care, în esen??, înseamn? acela?i lucru.

Cum se noteaz? eficien?a din punct de vedere al consumului de combustibil?

Eficien?a din punct de vedere al consumului de combustibil este notat? de la A la G, pe o scar? de culori. 
A (verde) = clas? de randament maxim al consumului de combustibil 
G (ro?u) = clas? de randament minim al consumului de combustibil 
Clasa D nu este utilizat? pentru autoturisme.

Ce înseamn? aceast? clasificare

Diferen?a dintre clasa A ?i clasa G ar putea însemna o reducere de pân? la 7,5% a consumului de combustibil. În termeni reali, dac? alege?i anvelope din clasa A în locul unor anvelope din clasa G a?i putea economisi peste 6 litri de combustibil la fiecare 1.000 km.* 
La un pre? mediu al benzinei de 1,50 euro pe litru, acest lucru înseamn?o economie de peste 300 Euro de-a lungul duratei de via?? a anvelopelor.* 
Nu uita?i, ve?i reduce ?i impactul asupra mediului!

* În condi?iile urm?toare: un consum mediu de 8 litri/100 km, un pre? al combustibilului de 1,50 Euro/litru ?i un randament kilometric mediu al anvelopei de 35.000 km

Ce al?i factori influen?eaz? eficien?a din punct de vedere al consumului de combustibil?

Pentru a avea maximum de eficien?? din punct de vedere al consumului de combustibil, asigura?i-v? c? anvelopele sunt umflate corect. Presiunea sc?zut? a anvelopei cre?te rezisten?a la rulare ?i afecteaz? capacitatea de aderen?? pe carosabilul umed. Greutatea vehiculului ?i stilul dvs. personal de ?ofat pot, de asemenea, s? exercite o mare influen??. ?ofatul eficient din punctul de vedere al consumului de energie sau „?ofatul eco” poate reduce semnificativ consumul de combustibil.

* În condi?iile urm?toare: un consum mediu de 8 litri/100 km, un pre? al combustibilului de 1,50 Euro/litru ?i un randament kilometric mediu al anvelopei de 35.000 km

Valorile afi?ate pe etichet? au doar caracter ilustrativ. Valorile pentru o anumit? gam?/dimensiune de anvelope pot varia.

  • ADERENTA PE CAROSABIL UMED

Aderen?a pe carosabilul umed este un factor important de luat în considerare în momentul alegerii unor anvelope noi. Anvelopele cu grad mare de aderen?? pe carosabilul umed 

Ce este aderen?a pe carosabilul umed?

„Aderen?a pe carosabilul umed” este capacitatea de a adera la drum în condi?iile unui carosabil umed. Clasamentul UE se axeaz? doar pe un singur aspect al aderen?ei pe carosabil umed – performan?a de frânare pe carosabil umed a anvelopei.

Cum se evalueaz? aderen?a pe carosabil umed?

Aderen?a pe carosabil umed este evaluat? de la A la F: 
A = clasa cea mai ridicat? 
F = clasa cea mai sc?zut? 
Clasele D ?i G nu sunt utilizate pentru autoturismele.

Ce înseamn? aceast? clasificare

Într-o situa?ie de urgen??, câ?iva metri înseamn? foarte mult. În cazul unui autoturism care aplic? frâna total? la 80 km/h, un set de anvelope de clasa A vor frâna cu pân? la 18 m mai repede decât un set de anvelope de clasa F. *

Not?: În timp ce conduce?i ma?ina, respecta?i întotdeauna distan?ele de oprire recomandate.

*În cazul m?sur?torii conform metodelor de testare prev?zute de Regulamentul CE 1222/2009. Distan?ele de frânare pot varia în func?ie de condi?iile deplas?rii ?i de al?i factori de influen??.

  • NIVELUL DE ZGOMOT

Anvelopele contribuie la zgomotul produs de un autovehicul în trecere. Alegerea unei anvelope dintr-o clas? bun? ca nivel de zgomot va reduce impactul conducerii vehiculului asupra mediului înconjur?tor.

Ce se m?soar? prin clasele de nivel de zgomot

Clasamentul UE m?soar? emisiile externe de zgomot ale anvelopei, în decibeli.

Clasa de zgomot

Deoarece pentru multe persoane valorile exprimate în decibeli sunt necunoscute, clasa de zgomot este, de asemenea, afi?at?. Acesta clasific? anvelopele în func?ie de viitoarele limite de zgomot pentru anvelope la nivel european.

· O und? neagr?: Silen?ios (3 db sau mai mult sub viitoarea limit? european?)

· Dou? unde negre: Moderat (între viitoarea limit? european? ?i 3 db sub aceasta)

· Trei unde negre: Zgomotos (peste viitoarea limit? european?)

Ce înseamn? aceast? clasificare

Nivelurile în decibeli sunt m?surate pe o scar? logaritmic?. Acest lucru înseamn? c? o cre?tere cu doar câ?iva decibeli reprezint? o diferen?? uria?? la nivel de zgomot. În realitate, o diferen?? de 3 db dubleaz? zgomotul exterior produs de anvelop?. 
Gândi?i-v? la miile de ma?ini aflate pe drum în fiecare zi. Dac? alegem cu to?ii anvelope cu o clas? de zgomot redus, v? imagina?i cât de lini?tite ar fi ora?ele noastre? 

Trebuiesc luate in considerare si testele independente efectuate de c?tre organiza?iile automobilistice ?i publica?iile de top din Europa si care contin peste 18 criterii de testare grupate in 7 categorii, cele mai importante fiind pe langa cele de mai sus rezistenta la uzura (numarul de km parcursi cu anvelopa) si evident pretul.

Cele mai importante institutii independente din Europa sunt:

Dunlop
Hankook
Goodyear
Bridgestone
Michelin